Städ Uppsala & Stockholm kvalitetsgaranti

Fackmannamässigt

  • Alla punkter på den checklista som beskriver arbetsmomenten för den specifika städtjänsten kommer att genomförs på ett fackmannamässigt sätt.
  • Rätt metoder och rätt utrustning används för varje delmoment.
  • Alla som arbetar med uppdraget har den nödvändiga utbildning och kompetens som uppdraget kräver.

Kvalitetssäkring

  • Inspektion sker efter varje uppdrag där resultaten av de arbetsmoment som finns på checklistan kontrolleras.
  • Före och efter bilder tas (gäller enbart flyttstädning och lokaler/ytor vi städar som inte är boytor)

Kommunikation

  • Kontaktperson finns alltid tillgänglig på kontoret genom hela uppdraget.
  • Vi lämnar alltid våra kontaktuppgifter tillsammans med checklistan för utförd städtjänst på platsen där vi städar.

Reklamationsrätt

…..när det trots alla våra ansträngningar uppstått ett problem efter avslutat uppdrag​

  • Alla reklamationer som gäller arbetsmomenten på checklistan åtgärdas inom 5-dagar
  • Gäller i alla fall där arbetsmomenten på checklistan inte utförts på ett fackmannamässigt sätt.
  • Vi åker tillbaka en gång och åtgärdar eventuella problem som uppstått med städningen.

För mer information kring städtjänsterna samt hur man utför en reklamation se vanliga frågor och svar i vår FAQ.