MILJÖ & KVALITET

Vi eftersträvar att uppfylla kunders och andra intressenters högställda krav på
kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Samtliga våra tjänster, inklusive de som vi hyr in från underleverantörer, är kvalitetskontrollerade och garanterade av oss, hela vägen.

Vi använder oss enbart av moderna hjälpmedel och av rengöringsmedel som är skonsamma mot ditt hem och miljön.

DETTA UPPNÅS GENOM ATT:
Ledningen avsätter tillräckliga resurser för kvalitetsarbetet.
Varje projekt sköts så att det blir en god referens för fortsatta affärer.
Vi alltid erbjuder kundanpassade lösningar.
Vi regelbundet förbättrar verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse.
Vi sätter konkreta mål för kvalitetsarbetet.
Vi har ett effektivt ledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.